Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Nadat op 11 december 2018 door de Inspecteur geheel aan de bezwaren over de aanslag IB/PVV 2015 tegemoetgekomen is, procedeert X (belanghebbende) verder over de hoogte van vergoeding van de kosten van de bezwaarfase.

Rechtbank Noord-Holland heeft vastgesteld dat de redelijke termijn is overschreden. Bij de beoordeling of X daarom aanspraak maakt op vergoeding van immateriële schade heeft de Rechtbank het tijdsverloop buiten beschouwing gelaten vanaf het moment dat X op 11 december 2018 wist dat de Inspecteur geheel aan het bezwaar tegemoetkwam en een kostenvergoeding toekende.

Hof Amsterdam heeft de uitspraak van de Rechtbank vernietigd. Het Hof heeft overwogen dat de procedure pas eindigt als over het geschil en alle daarmee samenhangende kosten is beslist. Het Hof heeft de Inspecteur daarom veroordeeld om X een immateriële schadevergoeding te vergoeden tot een bedrag van € 2.000.

Tegen dit oordeel heeft de staatssecretaris cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond. De voor het toekennen van vergoeding van immateriële schade in aanmerking te nemen periode, na een uitspraak waarmee het geschil inzake de belastingheffing ten einde is gekomen, loopt niet door in het geval dat de rechter nog bij afzonderlijke uitspraak moet beslissen op een verzoek tot vergoeding van immateriële schade. De Rechtbank heeft bij de beantwoording van de vraag of X aanspraak kan maken op vergoeding van immateriële schade derhalve op toereikende gronden vastgesteld dat het geschil inzake de belastingheffing ten einde was gekomen door de brief van de Inspecteur van 11 december 2018, zodat het tijdsverloop na 11 december 2018 buiten beschouwing moet blijven.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
2 september 2022
Rolnummer
22/00186
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1128
Auteur(s)
Nicoline Bergman
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
NLF-nummer
NLF 2022/1806
Aflevering
22 september 2022
Judoreg
NFB5224
bwbv0001000&artikel=6,bwbv0001000&artikel=6

Naar de bovenkant van de pagina