Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2021, 22897) bevat het beleid voor de bedrijfsfusie in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 12 augustus 2015 (BLKB2015/520M, Stcrt. 2015, 25589). Gewijzigd is de regeling voor bedrijfsfusies waarbij negatieve winst wordt behaald. Dergelijke bedrijfsfusies zijn niet langer uitgezonderd van de aan de Inspecteur verleende algemene toestemming. Aan de door het besluit gestelde voorwaarden voor fiscale begeleiding is voor gevallen van negatieve winst een voorwaarde 12 toegevoegd, met een toelichting in paragraaf 6.

Ook is de toelichting op de voorwaarden van paragraaf 6 bij voorwaarde 8 aangevuld met een verduidelijking op het punt van de zogenoemde houdsterverliezen. Aangegeven wordt dat de winstsplitsing van voorwaarde 8 niet kan meebrengen dat een houdsterverlies dat zonder toepassing van deze voorwaarde niet verrekenbaar is, door toepassing van de voorwaarde verrekenbaar wordt. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht.

Dit besluit is met ingang van 28 april 2021 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
28 april 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 april 2021
Rolnummer
2021-5991
Auteur(s)
mr. dr. E. Boomsluiter
Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2021/1056
Aflevering
27 mei 2021
Judoregnummer
JCDI:NFB4336
bwbr0002672&artikel=14&lid=2,bwbr0002672&artikel=20&lid=4,bwbr0002672&artikel=28a&lid=3,bwbr0002672&artikel=14&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina