Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Eva Boomsluiter

Erasmus Universiteit

Over Eva Boomsluiter

Eva Boomsluiter is auteur van de weekeditie bij NLFiscaal en werkzaam als universitair docent vennootschapsbelasting en winst bij de capgroep Fiscaal recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar bijzondere aandacht ligt op het gebied van de fusies en splitsingen. Voor NLFiscaal verzorgt zij ook commentaren bij de kennisbankdelen Vennootschapsbelasting, Europees belastingrecht en Inkomstenbelasting.

Recente bijdragen

  • Geen activering goodwill bij grensoverschrijdende juridische fusie NLF 2023/1532
  • Was keuze voor juridische splitsing zakelijk of een antifiscale constructie? NLF 2023/1307
  • Standpunt over toepassing standaardvoorwaarde 6 van het Besluit juridische fusie NLF 2022/2594
  • Standpunt over samenloop van artikel 14a en 15ahb Wet VpB 1969 en artikel 14, lid 2, Besluit FE 2003 NLF 2022/2592
  • Standpunt over meegeven van voortgewentelde 15b-rente op grond van artikel 15ahb Wet VpB 1969 NLF 2022/2593
Naar de bovenkant van de pagina