Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Eva Boomsluiter

Erasmus Universiteit

Over Eva

Eva Boomsluiter is auteur van de weekeditie bij NLFiscaal en werkzaam als universitair docent vennootschapsbelasting en winst bij de capgroep Fiscaal recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar bijzondere aandacht ligt op het gebied van de fusies en splitsingen.

Recente bijdragen

  • Besluit bedrijfsfusie; toepassing artikel 14, lid 2, Wet VpB 1969 NLF 2022/1752
  • Besluit juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969 NLF 2022/1751
  • Besluit juridische fusie; toepassing artikel 14b, lid 3, Wet VpB 1969 NLF 2022/1750
  • Besluit zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969 NLF 2022/1749
  • Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen NLF 2022/0954
Naar de bovenkant van de pagina