Naar alle auteurs

Eva Boomsluiter

Erasmus Universiteit

Over Eva

Eva Boomsluiter is auteur van de weekeditie bij NLFiscaal en werkzaam als universitair docent vennootschapsbelasting en winst bij de capgroep Fiscaal recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar bijzondere aandacht ligt op het gebied van de fusies en splitsingen.

Recente bijdragen

  • Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen NLF 2022/0954
  • Geen synergiegoodwill op fiscale (hoofdhuis)balans waarop kan worden afgeschreven NLF 2022/0665
  • Aan splitsing kan geen terugwerkende kracht worden verleend NLF 2022/0355
  • Besluit juridische fusie; toepassing artikel 14b, lid 3, Wet VpB 1969 NLF 2021/1059
  • Besluit juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969 NLF 2021/1058