Direct naar content gaan

Samenvatting

Generali Seguros SA (Portugal) is een verzekeringsmaatschappij die in het kader van haar werkzaamheden voertuigen verwerft die zijn beschadigd bij ongevallen waarbij haar verzekerden zijn betrokken, welke schadevoertuigen zij vervolgens verkoopt. De Portugese belastingdienst is van mening dat er sprake is van overdrachten onder bezwarende titel van roerende zaken die aan btw zijn onderworpen (21%). Volgens Generali Seguros SA is de verkoop van schadevoertuigen vrijgesteld van btw.

De Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ verklaart in antwoord op de vragen voor recht dat handelingen die erin bestaan dat een verzekeringsonderneming van haar verzekerden verworven wrakken van motorvoertuigen die bij door deze onderneming gedekte ongevallen zijn beschadigd, aan derden verkoopt, niet binnen de werkingssfeer van artikel 135, lid 1, onderdeel a, en artikel 136, onderdeel a, Btw-richtlijn vallen.

Het is niet in strijd met het beginsel van fiscale neutraliteit dat voor dergelijke handelingen geen vrijstelling wordt verleend wanneer de betreffende verwervingen geen recht op aftrek hebben doen ontstaan, aldus het HvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2007
Instantie
HvJ
Datum instantie
9 maart 2023
Rolnummer
C-42/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:183
Auteur(s)
mr. dr. A.E. Spiessens
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/0600
Aflevering
23 maart 2023
Judoreg
NFB5667
celex32006l0112&artikel=135,celex32006l0112&artikel=135,celex32006l0112&artikel=136,celex32006l0112&artikel=136

Naar de bovenkant van de pagina