Naar alle auteurs

Axel Spiessens

Belastingdienst

Over Axel

Axel Spiessens is afgestudeerd in bedrijfseconomie, Nederlands recht en fiscaal recht en gepromoveerd op de btw bij de invoer en uitvoer van goederen (alle Tilburg University). Hij is sinds 1998 werkzaam bij de Belastingdienst en is daar thans vaktechnisch verantwoordelijk voor de omzetbelasting bij de MKB-kantoren Hoofddorp en Hoorn. Van 2006 tot 2013 was Axel werkzaam voor het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Voor NLFiscaal schrijft hij noten voor de weekeditie die hoofdzakelijk zien op de omzetbelasting.

Recente bijdragen

  • Door zwemschool gegeven zwemonderwijs valt niet onder artikel 132 Btw-richtlijn NLF 2021/2025
  • Geen rechtstreeks verband tussen levering energie via zonnepanelen en aanschaf woning NLF 2021/1501
  • Btw-heffing over controlevergoeding wegens inbreuk op parkeerregeling NLF 2021/1250
  • Poolse btw-regeling voor invoer motorbrandstoffen strijdig met Btw-richtlijn NLF 2021/0668
  • Weigering btw-teruggaaf wegens ontbreken opeenvolgend factuurnummer NLF 2021/0005