Direct naar content gaan

Samenvatting

Henriette Scholte pleit in een eerder NLF-W-artikel voor een uitbreiding van de verleggingsregeling in het kader van de circulaire economie. Madeleine Merkx plaatst vraagtekens bij de effectiviteit van de uitbreiding van de verleggingsregeling om de door Scholte genoemde doelen te bereiken. Naar haar mening zou de uitbreiding van de verleggingsregeling voor oude meubels, gebruikte elektronica en andere apparaten in ieder geval gepaard moeten gaan met een drempelbedrag. Zij is geen voorstander van de uitbreiding van de verleggingsregeling in de bouw. Ook vraagt zij zich af of de verleggingsregeling daadwerkelijk leidt tot meer transparantie bij vergoedingen in natura. Ook alternatieven dienen naar haar mening te worden onderzocht.


Deze bijdrage is een referentie-artikel op ‘Verleggingsregeling in de btw ter bevordering van het recyclen van materialen en de circulaire economie’ van Henriette Scholte in NLF-W 2021/8. Onderaan dit artikel leest u een korte laatste reactie van Henriette Scholte.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Met deze bijdrage reageer ik op het artikel van Henriette Scholte in NLF-W 2021/8. waarin zij een uitbreiding van de verleggingsregeling bepleit voor het bevorderen van het recyclen van materialen en de circulaire economie. Voor de uitleg wat een circulaire economie inhoudt, verwijs ik naar de bijdrage van Scholte. De opzet van deze bijdrage is als volgt. Allereerst geef ik in paragraaf 2 een samenvatting van de bevindingen en voorstellen van Scholte. Vervolgens zet ik in paragraaf 3 de relevante regelgeving uiteen aan de hand waarvan in paragraaf 4 de voorstellen tot uitbreiding van de verleggingsregeling van Scholte worden gewikt en gewogen. Ik sluit af met een conclusie in paragraaf 5.

2. Samenvatting bijdrage Scholte

Log hier in om verder te lezen

bwbr0002629&artikel=12,bwbr0002629&artikel=34g,bwbr0002629&artikel=37,bwbr0002633&artikel=24b,bwbr0002633&artikel=24ba,bwbr0002633&artikel=24bb,celex32006l0112&artikel=199

Naar de bovenkant van de pagina