Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft een taxibedrijf en houdt zich daarnaast bezig met de handel in en de reparatie van auto’s en het verrichten van installatiewerkzaamheden.

Met dagtekening 28 mei 2013 heeft de Inspecteur ten aanzien van X een (eerste) informatiebeschikking gegeven. Op 3 april 2015 heeft de Inspecteur ten aanzien van X een tweede informatiebeschikking gegeven omdat X niet heeft voldaan aan de administratieplicht van artikel 52, lid 1, AWR en aan de bewaarplicht van artikel 52, lid 4, AWR.

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of het de Inspecteur nog vrij stond om de tweede informatiebeschikking te geven.

Het Hof heeft geoordeeld dat de Inspecteur de tweede informatiebeschikking mocht geven omdat die informatiebeschikking – anders dan de eerste informatiebeschikking – niet ziet op schending van de plicht om informatie te verstrekken, maar op schending van de administratie- en bewaarplicht. Volgens het Hof is er geen rechtsregel die de Inspecteur verbiedt om in zo’n situatie een tweede informatiebeschikking te geven. Verder heeft het Hof geoordeeld dat de Inspecteur met het geven van de tweede informatiebeschikking niet het verbod van détournement de pouvoir heeft geschonden, evenmin als het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en/of het vertrouwensbeginsel.

X heeft cassatieberoep ingesteld maar de Hoge Raad verklaart dat ongegrond. Het Hof is bij zijn oordelen niet van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013 en 2015
Instantie
HR
Datum instantie
14 oktober 2022
Rolnummer
21/01277
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1439
Auteur(s)
E.P. Hageman LLM
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2022/2085
Aflevering
27 oktober 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5293
bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=52a&lid=1,bwbr0002320&artikel=52a&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina