Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Eddo Hageman

Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Eddo

Eddo Hageman is werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs. In zijn functie geeft hij vaktechnische ondersteuning aan de fiscale praktijk, onder meer door het geven van interne cursussen. Hij is gespecialiseerd in het formele belastingrecht en de procespraktijk. Daarnaast is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Voor NLFiscaal schrijft Eddo annotaties bij formele onderwerpen in de weekeditie en stelt hij jaarlijks het wetgevingsoverzicht samen. Ook schrijft hij commentaren bij het cluster Renteregeling van de kennisbank, deel Formeel belastingrecht.

Recente bijdragen

  • Berekening belastingrente en Irimie-rente (1) NLF 2022/1447
  • Berekening belastingrente; niet vergoeden van rente op btw-teruggaaf (1) NLF 2022/1439
  • Wetsvoorstel ‘Fiscale verzamelwet 2023’ naar Tweede Kamer-V NLF 2022/1187
  • Plaatsing bericht in Berichtenbox; controleplicht overheid t.a.v. e-mailnotificaties NLF 2022/0958
  • Bezwaar en beroep t.a.v. geliquideerde nv; verbeurde dwangsommen NLF 2022/0676
Naar de bovenkant van de pagina