Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Eddo Hageman

Deloitte

Over Eddo Hageman

Eddo Hageman is werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs. In zijn functie geeft hij vaktechnische ondersteuning aan de fiscale praktijk, onder meer door het geven van interne cursussen. Hij is gespecialiseerd in het formele belastingrecht en de procespraktijk. Daarnaast is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Voor NLFiscaal schrijft Eddo annotaties bij formele onderwerpen in de weekeditie en stelt hij jaarlijks het wetgevingsoverzicht samen. Ook schrijft hij commentaren bij het cluster Renteregeling van de kennisbank, deel Formeel belastingrecht.

Recente bijdragen

  • Pre-consultatie beleidsrichting direct aanpassen (noot Eddo Hageman) NLF 2024/1021
  • Rapport onderzoek informatiebeschikking (noot Eddo Hageman) NLF 2024/0558
  • Recht op verrekening dividendbelasting? Informatiebeschikking vernietigd (noot Roland Brandsma, Eddo Hageman) NLF
  • Nieuw feit om erfbelasting na te vorderen; geen ruimere onderzoeksplicht dan voor IB (noot Eddo Hageman) NLF 2023/2568
  • Ongebruikelijke terbeschikkingstelling; geen navordering door ambtelijk verzuim (1) (noot Theo Hoogwout, Eddo Hageman) NLF 2023/2512
Naar de bovenkant van de pagina