Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Eddo Hageman

Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Eddo Hageman

Eddo Hageman is werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs. In zijn functie geeft hij vaktechnische ondersteuning aan de fiscale praktijk, onder meer door het geven van interne cursussen. Hij is gespecialiseerd in het formele belastingrecht en de procespraktijk. Daarnaast is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Voor NLFiscaal schrijft Eddo annotaties bij formele onderwerpen in de weekeditie en stelt hij jaarlijks het wetgevingsoverzicht samen. Ook schrijft hij commentaren bij het cluster Renteregeling van de kennisbank, deel Formeel belastingrecht.

Recente bijdragen

  • Nieuw feit om erfbelasting na te vorderen; geen ruimere onderzoeksplicht dan voor IB NLF 2023/2568
  • Ongebruikelijke terbeschikkingstelling; geen navordering door ambtelijk verzuim (1) (nootTheo Hoogwout, ) NLF 2023/2512
  • Juiste berekening van belastingrente bij zogenoemde spiegelcorrecties (1) NLF 2023/1426
  • Juiste bedragen aan belastingrente na suppleties NLF 2023/1427
  • Achterwaartse verliesverrekening be├»nvloedt berekening belastingrente niet NLF 2023/1166
Naar de bovenkant van de pagina