Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze procedure bij Hof Den Bosch gaat over verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting voor de jaren 2003 en 2005 tot en met 2011 door een in Duitsland gevestigd beleggingsfonds (X; belanghebbende). Partijen zijn het erover eens dat X een Publikum Sondervermögen is. Het Hof gaat daarom uit van de gevolgen die deze kwalificatie met zich brengt, namelijk (i) dat buiten Duitsland woonachtige of gevestigde participanten in X in ieder geval tot en met 2021 niet door Duitsland in de belastingheffing worden betrokken voor zover X dividenden uit aandelen in buiten Duitsland gevestigde vennootschappen genoot en (ii) dat X in Duitsland subjectief is vrijgesteld van een belasting naar de winst (vgl. Hof Den Bosch 26 oktober 2022, 21/00402 e.a., ECLI:NL:GHSHE:2022:3770, NLF 2022/2340, met noot van Adema).

Het Hof oordeelt dat het teruggaafverzoek dat betrekking heeft op het jaar 2003 terecht is afgewezen, aangezien X noch door overlegging van dividendnota’s noch anderszins aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van ‘te zijnen laste ingehouden dividendbelasting’ in de zin van artikel 10, lid 1, Wet DB 1965.

Het Hof komt met betrekking tot het jaar 2003 niet toe aan beantwoording van de vraag of X objectief vergelijkbaar is met een in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstelling. Met betrekking tot de jaren 2005 tot en met 2011 komt het Hof wel toe aan beantwoording van die vraag, aangezien X met betrekking tot die jaren dividendnota’s heeft overgelegd. Het Hof beantwoordt deze vraag ontkennend omdat X onvergelijkbaar is met in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstellingen. Dat betekent dat zij geen aanspraak heeft op teruggaaf van in Nederland ingehouden dividendbelasting.

De uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt bevestigd.

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2003, 2005 t/m 2011
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
20 september 2023
Rolnummer
22/01841; 22/01842; 22/01843; 22/01844; 22/01845; 22/01846; 22/01847; 22/01848
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2023:3029
NLF-nummer
NLF 2024/0365
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0002515&artikel=10,bwbr0002515&artikel=10,bwbr0002515&artikel=11a,bwbr0002515&artikel=11a

Naar de bovenkant van de pagina