Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft op 30 september 2020 bezwaar gemaakt tegen de aanslagen IB/PVV 2018 en 2019. De Inspecteur heeft de bezwaren tegen de aanslagen wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. In geschil is of dat terecht is.

De bezwaarschriften zijn niet tijdig ingediend. X stelt evenwel dat zij de aanslagen pas op 17 september 2020 heeft ontvangen.

De Inspecteur heeft met een verzendrapport geen uitsluitsel gegeven aan welk van de postvervoerbedrijven (PostNL of SANDD) de aanslagen zijn aangeboden.

Niettemin acht Hof Den Haag aannemelijk dat X al eerder dan 17 september 2020 bekend is geworden met de aanslag over 2018. Dat blijkt uit een betalingsregeling met de Ontvanger en betalingen. Het bezwaar over 2018 is terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Ten aanzien van de aanslag IB/PVV 2019 moet ervan worden uitgegaan dat X deze pas op 17 september 2020 onder ogen heeft gekregen. Het op 30 september 2020 ingediende bezwaarschrift had daarom ontvankelijk verklaard moeten worden. Het Hof doet de zaak inhoudelijk af en verklaart het bezwaar inzake de aanslag 2019 ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018-2019
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
5 oktober 2022
Rolnummer
22/00023; 22/00024
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1966
NLF-nummer
NLF 2022/2251
Aflevering
17 november 2022
bwbr0005537&artikel=3:41,bwbr0005537&artikel=3:41,bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=6:9,bwbr0005537&artikel=6:9

Naar de bovenkant van de pagina