Direct naar content gaan

Samenvatting

X verrichtte in 2014 werkzaamheden op het gebied van financiële (advies)dienstverlening. De Inspecteur heeft een beschikking gegeven waarbij de voordelen uit werkzaamheden zijn aangemerkt als winst uit onderneming (hierna: VAR-wuo). De Inspecteur heeft zich uiteindelijk op het standpunt gesteld dat de door X in 2014 behaalde voordelen moeten worden gekwalificeerd als resultaat uit overige werkzaamheden en heeft aan X een navorderingsaanslag IB/PVV 2014 opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft geoordeeld dat sprake is van winst uit onderneming en kwam daarom niet meer toe aan een door X gedaan beroep op het vertrouwensbeginsel.

Hof Den Bosch heeft op het hoger beroep van de Inspecteur geoordeeld dat geen sprake is van de uitoefening van een zelfstandig beroep en daarmee ook niet van winst uit onderneming. Het Hof heeft vervolgens de uitspraak van de Rechtbank vernietigd.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld. Hij stelt onder andere dat met het geven van de VAR-wuo door de Inspecteur het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat deze inkomsten als winst uit onderneming zijn aan te merken en dat het Hof daar ten onrechte niet op is ingegaan. Dit middel slaagt. Aangezien het Hof het primaire standpunt van X had verworpen, was het gehouden diens subsidiaire beroep op het vertrouwensbeginsel alsnog te behandelen (vgl. HR 20 november 2015, 14/06088, ECLI:NL:HR:2015:3311, r.o. 2.7.4). Dat zou anders zijn indien X bij de Rechtbank dan wel bij het Hof uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zou hebben verklaard dat hij deze subsidiaire stelling intrekt. Uit de stukken van het geding volgt dat die situatie zich hier niet voordoet.

De Hoge Raad verwijst het geding naar Hof Arnhem-Leeuwarden om het beroep van X op het vertrouwensbeginsel alsnog te behandelen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HR
Datum instantie
8 september 2023
Rolnummer
21/01598
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1168
Auteur(s)
drs. L.M.J. Arets
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/2074
Aflevering
21 september 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5975
,bwbr0005537&artikel=8:69&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina