Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit wijzigt het besluit van 6 mei 2020, 2020-9594 (Stcrt. 2020, 26066, NLF 2020/1135). De wijziging betreft de toevoeging van een goedkeuring waardoor geen btw hoeft te worden geheven over de levering van mondkapjes.

Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt geldt het volgende. Over de levering van mondkapjes (zowel medische als niet-medische) is geen btw verschuldigd. Dit heeft echter geen gevolgen voor de aftrek van btw bij de leverancier (de goedkeuring werkt als een nultarief). Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

Dit besluit is met ingang van 25 mei 2020 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
25 mei 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
19 mei 2020
Rolnummer
2020-10789
Auteur(s)
mr. J. Sanders jr.
PKF Wallast
NLF-nummer
NLF 2020/1332
Aflevering
11 juni 2020
Judoregnummer
JCDI:NFB3324
bwbr0002629&artikel=9&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina