Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 22 april 2020, 2020-8499, Stcrt. 2020, 23814. In NLF 2020/1014 is een uitgebreide noot bij dit inmiddels ingetrokken besluit opgenomen, met bijdragen van diverse auteurs. Ten opzichte van het besluit van 22 april 2020 zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Termijn indienen teruggaaf EB en ODE (onderdeel 2.5)
 • Gebruikelijk loon (onderdeel 6.3)
 • Werkkostenregeling (onderdeel 6.4)
 • Urencriterium (onderdeel 8.2)
 • Fiscale reserve (onderdeel 8.3)
 • Eigenwoningrente (onderdeel 11)

Daarnaast is onderdeel 6.1 verduidelijkt en zijn onderdelen gegroepeerd en vernummerd.

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 12, 17, 19 en 27 maart en 2, 14 en 24 april 2020.

In dit beleidsbesluit geeft de staatssecretaris uitvoering aan deze fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Daarnaast geeft hij een aantal nog niet eerder gecommuniceerde goedkeuringen. Ook geeft hij een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, kondigt hij wetgeving aan die het inkomen in verband met de TOGS met terugwerkende kracht vrijstelt van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en verwijst hij naar een apart besluit waarin hij regelt dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • Verschuldigdheid van en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie
 • Uitstel van betaling van belastingschulden
 • Invorderingsrente
 • Mededelingsplicht bodemrecht
 • Verklaring betaalgedrag
 • Melding betalingsonmacht
 • G-rekening
 • Betalingsverzuimboetes
 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 • Reiskostenvergoeding in de loonheffingen
 • Gebruikelijk loon
 • Werkkostenregeling
 • Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig
 • Maatregel voor om te bouwen taxi’s
 • Geldigheid taxatierapport motorrijtuig
 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer
 • Urencriterium
 • Fiscale coronareserve
 • Btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel
 • Btw-gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur
 • Btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen
 • Heffing over Duitse netto-uitkeringen

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op artikel 62 tot en met 64 AWR.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Dit besluit is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst (8 mei 2020) en werkt terug tot en met 12 maart 2020 met dien verstande dat onderdeel 2 terugwerkt tot 1 april 2020 en onderdeel 3.2 terugwerkt tot 23 maart 2020.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
9 mei 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
6 mei 2020
Rolnummer
2020-9594
NLF-nummer
NLF 2020/1135
Aflevering
14 mei 2020
bwbr0002320&artikel=62,bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=64,bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0002320&artikel=67c&lid=1,bwbr0002471&artikel=12a,bwbr0002471&artikel=31a&lid=3,bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002629&artikel=4,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=14&lid=2,bwbr0002672&artikel=14a&lid=3,bwbr0002672&artikel=14b&lid=3,bwbr0002672&artikel=14c&lid=6,bwbr0002672&artikel=14c&lid=6,bwbr0004770&artikel=28,bwbr0004770&artikel=28a,bwbr0004770&artikel=28b,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0005806&artikel=1,bwbr0007168&artikel=53,bwbr0007168&artikel=56

Naar de bovenkant van de pagina