Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De wijzigingen van het besluit van 21 maart 2024, 2024-6955 (Stcrt. 2024, 10467) zijn verwerkt in het Besluit loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, DGB2015/7010M).

De wijziging betreft het vervallen van twee voorwaarden bij internationale waardeoverdrachten van pensioenkapitaal van werknemers aan buitenlandse, fiscaal niet-aangewezen pensioenuitvoerders gevestigd binnen de EU, de EER of Zwitserland. Dit naar aanleiding van twee arresten van het HvJ van 16 november 2023: C-360/22, ECLI:EU:C:2023:875 en C-459/22, ECLI:EU:C:2023:878.

De wijzigingen werken terug tot en met 16 november 2023.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Loonbelasting
Belastingtijdvak
16 november 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 maart 2024
Rolnummer
2024-6955
Auteur(s)
mr. E. Swaving Dijkstra
HCSD Tax Advisors
NLF-nummer
NLF 2024/1081
Aflevering
7 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6380

Naar de bovenkant van de pagina