Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De vennootschap Bolloré logistics heeft zich borg gesteld voor de vennootschap BPC in het kader van een algemene gewaarborgde betalingsverbintenis voor douaneafhandeling. Vanaf 8 december 2011 heeft BPC voor verscheidene tonnen zout uit Australië gebruikgemaakt van het stelsel van douane-entrepots.

Op 8 februari 2016 heeft de Franse douaneadministratie BPC meegedeeld dat zij dit stelsel voor schorsing van douanerechten beëindigde en dat de douaneschuld aan haar zou worden meegedeeld. Op 9 maart 2016 heeft de douaneadministratie BPC in kennis gesteld van een definitief besluit tot vaststelling van een douaneschuld en van een uitnodiging tot betaling. Op 21 maart 2016 heeft zij het bedrag van die schuld geboekt en BPC een invorderingsaanslag toegezonden (€ 104.265 aan douanerechten en € 350.542 aan btw). Vervolgens heeft zij Bolloré logistics in haar hoedanigheid van borg kennisgegeven van twee invorderingsaanslagen die betrekking hadden op de bedragen van de gewaarborgde douanerechten.

Het bedrag aan rechten dat voortvloeit uit een douaneschuld dient onmiddellijk na de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar te worden medegedeeld. In casu is daaraan niet voldaan.

De verwijzende rechter heeft aan het HvJ gevraagd of artikel 195, artikel 217, lid 1 en artikel 221, lid 1, CDW aldus moeten worden uitgelegd dat de douaneautoriteiten de in artikel 195 bedoelde borg niet tot betaling van een douaneschuld kunnen verplichten zolang het bedrag van de rechten niet naar behoren aan de schuldenaar is meegedeeld.

Het HvJ beantwoordt deze vraag bevestigend.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2016
Instantie
HvJ
Datum instantie
8 maart 2023
Rolnummer
C‑358/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:178
Auteur(s)
mr. E.M. van Doornik
Loyens & Loeff
NLF-nummer
NLF 2023/0668
Aflevering
30 maart 2023
Judoreg
NFB5682

Naar de bovenkant van de pagina