Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Emma van Doornik

Loyens & Loeff

Over Emma

Emma van Doornik studeerde fiscaal recht, International & European Law aan de UvA en European Studies aan de ULB in Brussel. Zij is sinds 2010 werkzaam als adviseur op het gebied van douane, accijns en internationale handel, thans als senior associate bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Tevens is zij werkzaam als universitair docent aan de Maastricht University. Emma is als auteur van de weekeditie verbonden aan NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Btw bij invoer en accijnzen na verbeurdverklaring gesmokkelde sigaretten NLF 2022/0828
  • Regionale kortingsregeling voor tanken aan de pomp niet strijdig met EU-richtlijn NLF 2021/0262
  • Geen ‘Europees beroep’ mogelijk tegen ‘conclusie’ Europese Commissie NLF 2020/2728
  • Vervolg op HvJ 9 juli 2020, C-104/19, ECLI:EU:C:2020:539 (Donex); utb’s terecht uitgereikt (1) NLF 2020/2248
  • Vergunning voor gebruik regeling bijzondere bestemming; geen terugwerkende kracht NLF 2020/1642
Naar de bovenkant van de pagina