Direct naar content gaan

Samenvatting

De uitleg van de main benefit test in DAC6 leidt in de praktijk tot veel vraagtekens. Tom Noë en Sanne Joosten gaan in dit artikel in op de main benefit test, waarbij de parlementaire geschiedenis en de DAC6-Leidraad uitgebreid aan bod komen. Daarnaast wordt door de auteurs een (praktisch) toetsingskader voor de main benefit test geschetst, dat wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.


Martijn Weijers heeft een referentie-artikel ‘Main benefit test: een rechtsvergelijking’ op deze bijdrage geschreven in NLF-W 2021/19.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op 25 mei 2018 heeft de Raad van de Europese Unie de richtlijn inzake ‘mandatory disclosure’ (hierna: DAC6) aangenomen. Deze richtlijn heeft de Administratieve samenwerkingsrichtlijn zodanig aangepast, dat EU-lidstaten zijn gehouden om in hun nationale wetgeving een verplichting tot het melden van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies voor, in beginsel, intermediairs te implementeren.

Een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is een grensoverschrijdende constructie die ten minste aan een van de zogenoemde wezenskenmerken voldoet. De wezenskenmerken zijn opgenomen in de bijlage bij DAC6.

Log hier in om verder te lezen

bwbr0002515&artikel=3&lid=1,bwbr0003954&artikel=2d&lid=2,bwbr0003954&artikel=2d,bwbr0003954&artikel=10h

Naar de bovenkant van de pagina