Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Tom Noë

Belastingdienst

Over Tom Noë

Tom Noë is werkzaam bij de Belastingdienst. Voor NLFiscaal annoteert hij voor de weekeditie op formeelrechtelijke onderwerpen. Daarnaast is Tom auteur van de commentaren over het onderwerp Mandatory Disclosure Rules (DAC6) in de NLF-kennisbank.

Recente bijdragen

  • Verdrag Nederland-Jersey; informatieverzoek, uitleg begrip ‘criminal tax matters’ NLF 2023/2235
  • WOZ-waarde binnen bezwaartermijn ambtshalve verminderd; geen kostenvergoeding NLF 2023/1601
  • Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak RvS loopt aan te­gen hard­heid van de wet NLF 2023/0604
  • eHerkenning heeft wettelijke grondslag; hieraan mogen kosten worden verbonden NLF 2022/2505
  • Hoorplicht niet geschonden; onjuiste proceskostenvergoeding NLF 2022/2389
Naar de bovenkant van de pagina