Naar alle auteurs

Tom Noë

Meijburg & Co

Over Tom

Tom Noë is werkzaam op het Tax Knowledge Center van Meijburg & Co. Voor NLFiscaal annoteert hij voor de weekeditie op formeelrechtelijke onderwerpen. Daarnaast is Tom auteur van de commentaren over het onderwerp Mandatory Disclosure Rules (DAC6) in de NLF-kennisbank.

Recente bijdragen

  • Afdeling bestuursrechtspraak werkt evenredigheidsbeginsel verder uit NLF 2022/0410
  • Voor opleggen van een vergrijpboete is bij opzet geen aanmaning vereist NLF 2022/0158
  • Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd NLF 2021/2163
  • Verzoek tot sluiten regularisatieovereenkomst; Hoge Raad niet bevoegd (1) NLF 2021/1513
  • Hoge Raad niet bevoegd om te oordelen over weigering opstarten overlegprocedures voor Rijnvarenden (1) NLF 2021/1069