Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Tom Noë

Belastingdienst

Over Tom Noë

Tom Noë is werkzaam bij de Belastingdienst. Voor NLFiscaal annoteert hij voor de weekeditie op formeelrechtelijke onderwerpen. Daarnaast is Tom auteur van de commentaren over het onderwerp Mandatory Disclosure Rules (DAC6) in de NLF-kennisbank.

Recente bijdragen

  • Wijziging van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (noot Tom Noë) NLF 2024/0319
  • Verdrag Nederland-Jersey; informatieverzoek, uitleg begrip ‘criminal tax matters’ (noot Tom Noë) NLF 2023/2235
  • WOZ-waarde binnen bezwaartermijn ambtshalve verminderd; geen kostenvergoeding (noot Tom Noë) NLF 2023/1601
  • Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak RvS loopt aan te­gen hard­heid van de wet (noot Tom Noë) NLF 2023/0604
  • eHerkenning heeft wettelijke grondslag; hieraan mogen kosten worden verbonden (noot Tom Noë) NLF 2022/2505
Naar de bovenkant van de pagina