Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Een groot aantal hotel-restaurants en ondersteunende bedrijven van Van der Valk hebben aanvragen gedaan op grond van de coronasteunregelingen TVL1 en SVL. Die regelingen maken onderscheid tussen grote ondernemingen en mkb-ondernemingen. De minister van EZK vindt dat de hotel-restaurants en ondersteunende bedrijven van Van der Valk geen zelfstandige mkb-ondernemingen zijn, maar samen meerdere grote ondernemingen vormen. Van der Valk meent dat haar hotel-restaurants en ondersteunende bedrijven wel als zelfstandige mkb-ondernemingen moeten worden aangemerkt of daarmee gelijk moeten worden gesteld, zodat zij in aanmerking komen voor meer coronasteun. Het standpunt van de minister heeft volgens Van der Valk tot gevolg dat de hotel-restaurants en ondersteunende bedrijven niet adequaat zijn gecompenseerd, waardoor sprake is van strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt tot het oordeel dat de minister terecht heeft beslist dat Van der Valk niet in aanmerking komt voor een subsidie voor mkb-ondernemingen op grond van de TVL/SVL. Het CBb oordeelt daarbij dat:

 • de hotel-restaurants en ondersteunende bedrijven van Van der Valk terecht niet zijn aangemerkt als mkb-ondernemingen in de zin van de TVL/SVL;
 • de definitie van een mkb-onderneming strikt moet worden toegepast;
 • de TVL/SVL subsidieregelingen zijn en geen compensatieregelingen;
 • er geen schending van het gelijkheids-, evenredigheids-, zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel is;
 • er geen aanleiding is om meer stukken op te vragen of de zaken te heropenen in afwachting van het resultaat van het verzoek van Van der Valk op grond van de Woo.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020-2021
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum instantie
14 november 2023
Rolnummer
22/588 e.a.
ECLI
ECLI:NL:CBB:2023:620
NLF-nummer
NLF 2023/2635
Aflevering
23 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina