Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De afgelopen vier jaar heeft de Hoge Raad op meerdere punten zijn jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel herijkt. In dit artikel worden de wijzigingen geplaatst in hun bredere maatschappelijke context, te weten de toegenomen complexiteit van het belastingrecht, veranderde opvattingen over de verhouding tussen overheid en burger in de nasleep van de Toeslagenaffaire en de toegenomen verwevenheid van het belastingrecht met het algemene bestuursrecht en het Unierecht.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Publicatiedatum
29 februari 2024
NLF-nummer
NLF-W 2024/4
Auteur(s)
dr. mr. C. Maas
Rechtbank Noord-Holland

Naar de bovenkant van de pagina