Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is door de Ontvanger op grond van artikel 36, lid 1, IW 1990 aansprakelijk gesteld voor de aan B (bv) opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting en de daarin begrepen heffings- en belastingrente tot een bedrag van € 51.324.

X heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.

Hof Den Bosch oordeelt dat de naheffingsaanslagen niet het gevolg zijn van grove schuld aan de zijde van B. Het Hof acht in dit verband geloofwaardig dat X destijds niet werd bijgestaan door een professionele adviseur en dat een interne medewerker de boekhouding verzorgde. Deze medewerker kende de relevante regelgeving niet.

Gelet hierop kon een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht worden gedaan vóór de vervaldatum van de naheffingsaanslagen. Dit betekent dat uiterlijk 11 januari 2016 namens B een melding betalingsonmacht moest worden gedaan.

Volgens het Hof is bij X tijdens een boekenonderzoek en onderhandelingen voor een vso de indruk gewekt dat de Belastingdienst op de hoogte was van de betalingsonmacht van B. Indien sprake is van een miscommunicatie tussen de Inspecteur en de Ontvanger, kan dit X niet worden tegengeworpen. Van X kon niet worden verwacht dat hij na de onderhandelingen over de vso en de diverse uitlatingen van de Inspecteur rekening moest houden met aansprakelijkstelling door de Ontvanger.

Het Hof concludeert dat bij X het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat de betalingsonmacht van B tijdig bekend was bij de Belastingdienst en dat dit in de weg staat aan zijn latere aansprakelijkstelling. De beschikking aansprakelijkstelling wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2008-2011
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
11 mei 2022
Rolnummer
21/00699
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:2460
Auteur(s)
Jacques Raaijmakers
Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
NLF-nummer
NLF 2022/1501
Aflevering
4 augustus 2022
Judoreg
NFB5183
bwbr0004770&artikel=36&lid=1,bwbr0004770&artikel=36&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina