Naar alle auteurs

Jacques Raaijmakers

Raaijmakers Belastingadvies en Educatie

Over Jacques

Jacques Raaijmakers is zelfstandig gevestigd fiscalist. Jacques is gespecialiseerd in (inter)nationale loonheffingen, formeel belastingrecht, invordering en aansprakelijkheidsbepalingen. Hij is onder andere hoofdredacteur van Beloning & Belasting en het Fiscaal Praktijkblad en auteur en medeauteur van een aantal toonaangevende uitgaven. Jacques is sinds de start van NLFiscaal als annotator van de weekeditie verbonden aan NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Geen aanleiding om ambtshalve immateriĆ«le schadevergoeding toe te kennen NLF 2022/0912
  • Kosten betekening dwangbevel; onderliggende aanslagen deels verjaard (1) NLF 2022/0582
  • Aanslag tijdig opgelegd ondanks eerder retourontvangen postzending (1) NLF 2022/0305
  • Boete nog niet onherroepelijk; invorderingsrente niet strijdig met onschuldpresumptie NLF 2022/0263
  • Internetconsultatie Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden NLF 2022/0018