Naar alle auteurs

Jacques Raaijmakers

Raaijmakers Belastingadvies en Educatie

Over Jacques

Jacques Raaijmakers is zelfstandig gevestigd fiscalist. Jacques is gespecialiseerd in (inter)nationale loonheffingen, formeel belastingrecht, invordering en aansprakelijkheidsbepalingen. Hij is onder andere hoofdredacteur van Beloning & Belasting en het Fiscaal Praktijkblad en auteur en medeauteur van een aantal toonaangevende uitgaven. Jacques is sinds de start van NLFiscaal als annotator van de weekeditie verbonden aan NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Geen beoordeling door burgerlijke rechter van geschil inzake betekeningskosten NLF 2021/2167
  • Beantwoording prejudiciële vragen over rentevergoeding bij BPM-teruggaaf NLF 2021/1924
  • Weghalen bodemzaken door schuldeiser ten onrechte niet aan Ontvanger gemeld NLF 2021/1586
  • Bestuurdersaansprakelijkheid; grove schuld; melding betalingsonmacht NLF 2021/1556
  • Ongeoorloofde samenloop van aansprakelijkstellingen NLF 2021/1261