Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is een grootstedelijke gemeente. Zij heeft voor 2016 aangifte gedaan naar een belastbaar bedrag van € 3.198.832 (verkoop van bedrijfs- en restafval en containerservice).

Bij de aanslagregeling stelt de Inspecteur dat X (ook) ten aanzien van reclameactiviteiten en activiteiten met betrekking tot brandstofverkooppunten belastingplichtig is voor de vpb. De aanslag is vastgesteld naar een belastbaar bedrag van € 12.919.445.

In geschil is of de correcties ter zake van de reclameactiviteit (€ 4.999.740) en de activiteit met betrekking tot de brandstofverkooppunten (€ 4.720.873) terecht zijn toegepast.

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de reclameactiviteiten één activiteit vormen. De activiteiten met betrekking tot reclameconcessies en de verhuur van grond voor reclamemasten aan de snelwegen moeten dus gezamenlijk worden beoordeeld. X drijft met de reclameactiviteiten een onderneming waarvoor zij belastingplichtig is op grond van artikel 2, lid 1, onderdeel g, Wet VpB 1969.

De werkzaamheden met betrekking tot brandstofverkooppunten (veiling- en verhuuractiviteit) kwalificeren als één activiteit en gaan normaal vermogensbeheer te boven (voldaan aan arbeid-plustoets en rendement-plustoets) en vormen (ook) een onderneming.

Er is volgens het Hof geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel of evenredigheidsbeginsel.

Het hoger beroep is wel gegrond. Partijen hebben een compromis bereikt over in aanmerking te nemen indirecte kosten.

Tegen dit oordeel heeft X met vier klachtenclusters cassatieberoep ingesteld, maar A-G Wattel geeft de Hoge Raad in overweging om dit ongegrond te verklaren.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
A-G
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
24/00124
ECLI
ECLI:NL:PHR:2024:658
Auteur(s)
drs. G.J.W. de Ruiter
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2024/1618
Aflevering
9 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6491
bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=8e,bwbr0002672&artikel=8e

Naar de bovenkant van de pagina