Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Gert-Jan de Ruiter

Deloitte

Over Gert-Jan

Gert-Jan de Ruiter is opgeleid als fiscaal bedrijfseconoom. Vanaf 1994 is hij werkzaam als belastingadviseur binnen Deloitte, aanvankelijk in de familiebedrijvenpraktijk. Vanaf 2004 is het accent van zijn werkzaamheden komen te liggen bij woningcorporaties, stichtingen/verenigingen in het algemeen en bij de overheidsondernemingen. Rode draad daarbij is de affiniteit met vastgoed, in het bijzonder in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Naast de werkzaamheden in de praktijk vervult Gert-Jan ook een landelijke vaktechnische rol. Voorts publiceert hij regelmatig, onder andere in de weekeditie van NLFiscaal, en is hij als docent betrokken bij het onderwijs in het fiscale recht op (post-)masterniveau.

Recente bijdragen

  • Gemeente niet vpb-plichtig voor reclameactiviteiten NLF 2022/1803
  • Reclameactiviteiten gemeente en verstrekking personeelsleningen belast met vpb NLF 2022/1627
  • Verwerking heffingsvermindering verhuurderheffing voor vpb; objectsubsidie NLF 2022/1380
  • Verhuurderheffing: wetsvoorstel dat afschaffing regelt open voor reactie NLF 2022/0782
  • Besluit subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen NLF 2022/0667
Naar de bovenkant van de pagina