Naar alle auteurs

Gert-Jan de Ruiter

Deloitte

Over Gert-Jan

Gert-Jan de Ruiter is opgeleid als fiscaal bedrijfseconoom. Vanaf 1994 is hij werkzaam als belastingadviseur binnen Deloitte, aanvankelijk in de familiebedrijvenpraktijk. Vanaf 2004 is het accent van zijn werkzaamheden komen te liggen bij woningcorporaties, stichtingen/verenigingen in het algemeen en bij de overheidsondernemingen. Rode draad daarbij is de affiniteit met vastgoed, in het bijzonder in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Naast de werkzaamheden in de praktijk vervult Gert-Jan ook een landelijke vaktechnische rol. Voorts publiceert hij regelmatig, onder andere in de weekeditie van NLFiscaal, en is hij als docent betrokken bij het onderwijs in het fiscale recht op (post-)masterniveau.

Recente bijdragen

  • Verhuurderheffing geen individuele en buitensporige last (1) NLF 2021/2273
  • Artikel 8bd en niet aan vpb onderworpen Nederlandse lichamen: overkill in een mijnenveld? Opinie 2021/0029
  • Verlaging verhuurderheffing NLFS 2021/0119
  • Lichaam dat belastingplichtig voor vpb is geworden mag liquidatieverlies nemen NLF 2021/1190
  • Leefgemeenschap is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting NLF 2021/0525