Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(10)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(2)

In deze procedure is in geschil of X (belanghebbende) in 2015 recht heeft op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.


Rechtbank Noord-Holland heeft het in strijd met het vertrouwensbeginsel geacht dat de Inspecteur voor één kostenpost, te weten het bezoek aan een psychiater in Suriname, betalingsbewijzen heeft opgevraagd. Bij X is in redelijkheid de indruk gewekt dat, zonder het overleggen van bewijsstukken, de zorgkosten ter zake van de Surinaamse psychiater jaarlijks voor 2/3 in aftrek gebracht mochten worden. De overige specifieke zorgkosten heeft de Inspecteur terecht niet in aftrek toegelaten, omdat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij de door hem gestelde kosten heeft gemaakt en dat deze op hem drukken.


In hoger beroep heeft X een dieetbevestiging overgelegd. Daaruit volgt dat de dieettyperingen ‘koemelkeiwitvrij’ en ‘lactosebeperkt/lactosevrij’ van toepassing zijn. Hof Amsterdam oordeelt dat deze dieettyperingen niet deels overeenstemmen. Het voor elk van beide dieettyperingen geldende bedrag uit de tabel in artikel 37, lid 1, Uitv.reg. IB 2001 kan daarom als aftrek in aanmerking worden genomen. Dat is in totaal € 450. Met de verhoging van 40% leidt dit tot een aanvullende aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten van € 630.


X heeft andere uitgaven voor specifieke zorgkosten niet aannemelijk gemaakt. De stelling van de gemachtigde dat de Inspecteur de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten op basis van slechts een bij de aangifte gevoegde berekening zal accepteren, wordt verworpen.


Het Hof vermindert de aanslag met inachtneming van het correctiebeleid.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
19 oktober 2021
Rolnummer
20/00529
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:3140
NLF-nummer
NLF 2021/2172
Aflevering
18 november 2021
bwbr0012031&artikel=37

X