Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2021, 22883) bevat het beleid voor de zuivere splitsing in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 27 januari 2015 (BLKB2015/38M, Stcrt. 2015, 3138).

Gewijzigd is de regeling voor splitsingen waarbij negatieve winst wordt behaald. Dergelijke splitsingen zijn niet langer uitgezonderd van de door het besluit aan de Inspecteur verleende algemene toestemming. Aan de door het besluit gestelde voorwaarden voor fiscale begeleiding is voor gevallen van negatieve winst een voorwaarde 12 toegevoegd (zie paragraaf 6).

Ook is de toelichting op de voorwaarden (zie paragraaf 6) bij voorwaarde 8 aangevuld met een verduidelijking op het punt van de zogenoemde houdsterverliezen. Aangegeven wordt dat de winstsplitsing van voorwaarde 8 niet kan meebrengen dat een houdsterverlies dat zonder toepassing van deze voorwaarde niet verrekenbaar is, door toepassing van de voorwaarde verrekenbaar wordt.

Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Zo zijn bijvoorbeeld de paragrafen over terugwerkende kracht bij zuivere splitsing naar Nederlands recht en terugwerkende kracht bij zuivere splitsing naar buitenlands recht samengevoegd in paragraaf 4.1.

Dit besluit is met ingang van 28 april 2021 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
28 april 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 april 2021
Rolnummer
2021-7915
Auteur(s)
mr. dr. E. Boomsluiter
Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2021/1057
Aflevering
27 mei 2021
Judoregnummer
JCDI:NFB4337
bwbr0002672&artikel=14a,bwbr0002672&artikel=14a&lid=3,bwbr0002672&artikel=14a&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina