Direct naar content gaan

Samenvatting

Als onderdeel van het pakket Belastingplan 2024 is de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen aangenomen. Deze wet introduceert per 2025 een wettelijke methode voor de fiscale kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden (zelfstandige belastingplicht / niet-transparant: lichaam wordt zelf in de belastingheffing betrokken of geen zelfstandige belastingplicht / transparant: achterliggende participant wordt in de heffing betrokken). Onderdeel van die methode is de rechtsvormvergelijking waarbij buitenlandse rechtsvormen worden vergeleken met Nederlandse rechtsvormen. De uitwerking van die methode is in de genoemde wet gedelegeerd naar een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De onderhavige concepttekst van de AMvB geeft daar invulling aan.

De einddatum van deze consultatie is 18 maart 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
6 februari 2024
Auteur(s)
dr. C.L. van Lindonk
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2024/0501
Aflevering
27 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6262
bwbr0002515&artikel=1,bwbr0002515&artikel=1,bwbr0002672&artikel=1a,bwbr0002672&artikel=1a,bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=2,bwbr0011353&artikel=1.11,bwbr0011353&artikel=1.11,bwbr0011353&artikel=2.14bis,bwbr0011353&artikel=2.14bis,bwbr0042952&artikel=1.2,bwbr0042952&artikel=1.2

Naar de bovenkant van de pagina