Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Corina van Lindonk

Deloitte

Over Corina van Lindonk

Corina van Lindonk is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden en is een director in Deloittes Mergers & Acquisitions-praktijk. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring als internationaal fiscalist, is gespecialiseerd in vennootschapsbelasting en bronbelastingen en ondersteunt klanten en medewerkers van Deloitte bij een groot aantal meer fiscaaltechnische vraagstukken. Corina houdt zich bezig met fusies, overnames, het opzetten van nieuwe activiteiten en internationale herstructureringen, met een focus op Nederland. Daarnaast is Corina lid van de opiniecommissie en DAC6-commissie van Deloitte in Nederland. Voor NLFiscaal schrijft Corina annotaties voor het cluster vennootschapsbelasting van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Standpunt over samenloop kwijtscheldingswinstvrijstelling en renteaftrekbeperking NLF 2024/0731
  • Conceptbesluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen NLF 2024/0501
  • Renteaftrek; winstdrainage; hercassatie na verwijzing; bewijslast onzakelijkheid NLF 2024/0439
  • Weigering renteaftrek in private-equitystructuur; onzakelijke lening; fraus legis NLF 2023/1417
  • Aflopende-deelnemingsvrijstelling geldt ook voor opties NLF 2023/0298
Naar de bovenkant van de pagina