Naar alle auteurs

Corina van Lindonk

Deloitte

Over Corina

Corina van Lindonk is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden en is een director in Deloittes Mergers & Acquisitions-praktijk. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring als internationaal fiscalist, is gespecialiseerd in vennootschapsbelasting en bronbelastingen en ondersteunt klanten en medewerkers van Deloitte bij een groot aantal meer fiscaaltechnische vraagstukken. Corina houdt zich bezig met fusies, overnames, het opzetten van nieuwe activiteiten en internationale herstructureringen, met een focus op Nederland. Daarnaast is Corina lid van de opiniecommissie en DAC6-commissie van Deloitte in Nederland. Voor NLFiscaal schrijft Corina annotaties voor het cluster vennootschapsbelasting van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Toepassing renteaftrekbeperking in een private-equitystructuur NLF 2021/1550
  • Overnamefinancieringsstructuur; fraus legis; geen renteaftrek NLF 2021/1499
  • Renteaftrekbeperking artikel 10a Wet VpB 1969 in private-equitystructuur NLF 2020/2438
  • Vergoeding wegens niet ontvangen aandelenpakket; geen deelnemingsvrijstelling NLF 2020/1693
  • Overnamefinancieringsstructuur; fraus legis; rente; renteaftrek? NLF 2020/0659