Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Aan TE te Polen is voor het tijdvak van 22 augustus 2016 tot en met 21 augustus 2017 een A1-verklaring afgegeven waarin de Poolse wetgeving toepasselijk werd verklaard. Op 1 december 2017 heeft de ZUS (socialezekerheidsinstantie te Polen) een besluit vastgesteld waarbij zij op grond van Verordening 987/2009 en Verordening 883/2004 de A1-verklaring heeft ingetrokken en heeft vastgesteld dat TE in voornoemde periode niet onderworpen was aan de Poolse wetgeving.
In het kader van een geding hierover heeft de verwijzende rechter aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.
Het HvJ antwoordt op de vragen dat artikel 5, 6 en 16, Verordening 987/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat een orgaan dat een A1-verklaring heeft afgegeven en dat naar aanleiding van een ambtshalve verrichte heroverweging van de elementen waarop de afgifte van deze verklaring berust, vaststelt dat deze elementen onjuist zijn, die verklaring kan intrekken zonder eerst de dialoog- en bemiddelingsprocedure met de bevoegde organen van de betrokken lidstaten in te leiden om vast te stellen welke nationale wetgeving van toepassing is.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
22 augustus 2016 t/m 21 augustus 2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C‑422/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:869

Naar de bovenkant van de pagina