Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) had tot 13 december 2013 een aanmerkelijk belang (ab) in een bv die op 12 december 2013 is ontbonden. X heeft ter zake van de ontbinding een verlies uit ab geleden van € 34.693. Bij de aanslag IB/PVV 2013 is geen verlies uit ab vastgesteld.

Bij Rechtbank Noord-Nederland was in geschil of de Inspecteur bij de vaststelling van de aanslag IB/PVV 2015 terecht geen rekening heeft gehouden met het sinds 2013 resterende verlies uit ab door dat verlies niet om te zetten in een belastingkorting. De Rechtbank heeft geoordeeld dat een verliesvaststellingsbeschikking geen constitutief vereiste is voor de omzetting van een verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting (artikel 4.53 Wet IB 2001).

Hof Arnhem-Leeuwarden acht dit oordeel van de Rechtbank onjuist. De wetssystematiek leidt het Hof tot het oordeel dat de voor de vaststelling van de ‘nog niet verrekende verliezen uit aanmerkelijk belang’ als bedoeld in artikel 4.53, lid 1, Wet IB 2001 een verliesvaststellingsbeschikking dan wel een verliesverrekeningsbeschikking, waaruit de omvang, het restant aan te verrekenen verliezen, volgt, vereist is voor de omzetting van dit verlies in de belastingkorting als bedoeld in dit artikel. Met dit systeem wordt bereikt dat op het moment waarop de omzetting van het bij einde van het ab resterende verlies gaat plaatsvinden, zowel voor de Inspecteur als voor de belastingplichtige vaststaat wat de grootte van het in een belastingkorting om te zetten verlies is.

De uitspraak van de Rechtbank dient te worden vernietigd. Voor dat geval zijn partijen het erover eens dat de rechtsgevolgen van die uitspraak in stand dienen te worden gelaten.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
7 maart 2023
Rolnummer
21/01608
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:1900
NLF-nummer
NLF 2023/0594
Aflevering
23 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina