Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak is met name in geschil of certificaten van aandelen van X (belanghebbende) tot het inkomen uit werk en woning dan wel tot het inkomen uit sparen en beleggen behoren.

Naar het oordeel van Rechtbank Den Haag brengt het arrest HR 15 april 2016, 14/06257, ECLI:NL:HR:2016:635 mee dat certificaten van aandelen die onderdeel uitmaken van het privévermogen tot de heffingsgrondslag van box 3 behoren. Slechts indien sprake is van een vermogensverlies bij verkoop kan sprake zijn van negatief loon. Daarvan is alleen sprake indien X haar certificaten heeft verkocht (moeten verkopen) tegen een waarde die lager ligt dan de ten tijde van de verkoop geldende marktwaarde en niet, zoals X stelt, indien zij bij verkoop van de certificaten een opbrengst heeft ontvangen die lager ligt dan het door haar bij aankoop van die certificaten geïnvesteerde bedrag.

Vast staat dat X de certificaten heeft gekocht tegen de op dat moment geldende marktprijs. De certificaten zijn direct na aankoop tot de heffingsgrondslag in box 3 gaan behoren. Voor het belastingjaar 2016 brengt dit mee dat de waarde van de certificaten van aandelen op de peildatum, 1 januari 2016, tot de rendementsgrondslag behoren. De Inspecteur is hierbij terecht uitgegaan van een waarde van € 95.000, aldus de Rechtbank.

Ten aanzien van het belastingjaar 2017 is het aan X om aannemelijk te maken dat zij de certificaten van aandelen in het kader van een overname onder de marktwaarde heeft moeten verkopen. X is hierin niet geslaagd. De Inspecteur heeft de certificaten terecht in de heffingsgrondslag van box 3 betrokken en het door X gestelde vermogensverlies van € 146.150 niet als negatief loon in aanmerking genomen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016-2017
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
19 december 2022
Rolnummer
21/7855; 21/3622
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:14657
NLF-nummer
NLF 2023/0215
Aflevering
26 januari 2023
bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina