Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(40)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)

Italië kent een door de Europese Commissie goedgekeurde staatssteunregeling voor biodiesel.


De Consiglio di Stato (hoogste bestuursrechter, Italië) heeft aan het HvJ de prejudiciële vraag voorgelegd of artikel 107 en 108 VWEU aldus moeten worden uitgelegd dat een nationale wijziging van deze door de Commissie goedgekeurde fiscale gunstregeling moet worden beschouwd als nieuwe steun waarvoor krachtens artikel 108, lid 3, VWEU een aanmeldingsplicht geldt, wanneer die wijziging erin bestaat dat de criteria voor de verdeling van biodieselquota waarvoor op basis van die regeling een lager accijnstarief geldt, met terugwerkende kracht worden aangepast.


Het HvJ verklaart voor recht dat er geen sprake is van nieuwe steun als de wijziging niet van invloed is op de bestanddelen van de betrokken steunregeling, zoals deze door de Commissie zijn onderzocht in het kader van haar beoordeling van de verenigbaarheid van de vorige versies van die steunregeling met de interne markt.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Accijnzen
Belastingtijdvak
2007-2010
Instantie
HvJ
Datum instantie
28 oktober 2021
Rolnummer
C-915/19;C-917/19
ECLI
ECLI:EU:C:2021:887
Auteur(s)
Janine van Poppel
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2021/2216
Aflevering
25 november 2021
Judoreg
NFB4663
bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=108

X