Direct naar content gaan

Samenvatting

Stichting X (belanghebbende) heeft als doel het menselijker maken van de samenleving. X had de anbi-status maar na een boekenonderzoek heeft de Inspecteur die status met terugwerkende kracht tot 29 oktober 2012 ingetrokken.

Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of dat terecht is. De Rechtbank oordeelt dat de activiteiten van X zelf het algemeen belang dienen, maar voor het financieel ondersteunen van een bv geldt dat niet. Verder oordeelt de Rechtbank dat de administratie van X niet aan de eisen voldoet en daarmee niet kan worden aangetoond dat aan het 90%-criterium is voldaan. De anbi-status is daarom terecht ingetrokken. Het beroep op het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel wijst de Rechtbank op feitelijke gronden af.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
29 oktober 2012 e.v.
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
16 maart 2022
Rolnummer
20/2453
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:7639
NLF-nummer
NLF 2022/1727
Aflevering
8 september 2022
bwbr0002320&artikel=5b,bwbr0002320&artikel=5b,bwbr0006736&artikel=1a,bwbr0006736&artikel=1a

Naar de bovenkant van de pagina