Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) exploiteert speelautomaten. Enig aandeelhouder van X is Beheer. Zij vormen samen een fiscale eenheid voor de vpb. X is vanaf 1 juli 2008 door de Inspecteur opgenomen als belastingplichtige voor de kansspelbelasting. In het kader van een in 2018 ingesteld boekenonderzoek is gebleken dat niet X maar Beheer belastingplichtig is voor de kansspelbelasting. Op 31 januari 2019 heeft X bezwaar gemaakt tegen de eigen maandaangiftetijdvakken en teruggave gevraagd van alle door haar vanaf 1 juli 2008 tot en met 31 december 2018 betaalde kansspelbelasting. Zij heeft bij het bezwaarschrift een verzoek om teruggaaf van € 4.636.049,68 gevoegd, ingevuld in de aangifte over december 2018.

De Inspecteur heeft de bezwaren niet-ontvankelijk verklaard. De bezwaren over de periode januari 2014 tot en met september 2018 heeft de Inspecteur wel in behandeling genomen. Voor deze periode heeft hij ambtshalve vermindering verleend zonder vergoeding van rente.

Rechtbank Gelderland heeft het beroep van X voor het tijdvak december 2018 niet-ontvankelijk verklaard en de overige beroepen ongegrond verklaard.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Rechtbank zich ten onrechte niet uitgelaten over de tijdvakken juli 2008 tot en met december 2013.

Alle bezwaren zijn volgens het Hof niet verschoonbaar te laat ingediend. X is terecht niet-ontvankelijk verklaard voor de tijdvakken juli 2008 tot en met september 2018. Het Hof komt daarmee niet toe aan de materiële vraag of X recht heeft op teruggaaf van kansspelbelasting, noch op de vraag of de Inspecteur rente verschuldigd is.

Al met al laat het Hof de uitspraak van de Rechtbank in stand omdat correctie van het dictum (inzake de tijdvakken juli 2008 tot en met december 2013) geen enkel belang van X kan dienen.

Het hoger beroep is derhalve ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Kansspelbelasting
Belastingtijdvak
2008-2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
19 maart 2024
Rolnummer
22/143 e.a.
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:1984
NLF-nummer
NLF 2024/0879
Aflevering
9 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina