Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) zijn voor de jaren 2014 en 2015 aanslagen en voor de jaren 2016 tot en met 2019 voorlopige aanslagen IB/PVV opgelegd. Daarbij is telkens een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in aanmerking genomen.

Tot de rendementsgrondslag sparen en beleggen behoorden diverse in Zwitserland gehouden banktegoeden.

In 2014 is op vordering van de officier van justitie conservatoir verhaalsbeslag gelegd op die Zwitserse banktegoeden. Het beslag als zodanig is geen schuld in civielrechtelijke zin, maar beperkt de beschikkingsmacht van de beslagene over de banktegoeden.

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de Inspecteur bij de berekening van het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen terecht geen rekening heeft gehouden met een aan het hiervoor vermelde verhaalsbeslag ten grondslag liggende vordering en deze terecht niet als schuld (verplichting) in aanmerking heeft genomen.

Het Hof heeft deze vragen bevestigend beantwoord. Daartoe heeft het overwogen – samengevat – dat op de relevante peildata geen sprake was van een verplichting waaraan een waarde in het economische verkeer kan worden toegekend.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond.

Het oordeel van het Hof dat op de relevante peildata geen sprake was van een verplichting waaraan een waarde in het economische verkeer kan worden toegekend, is juist, evenals zijn oordeel dat een inschatting van de kans dat op vordering van het Openbaar Ministerie een betalingsverplichting zal ontstaan, niet aan de orde is.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014-2019
Instantie
HR
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
21/04880
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1707
Auteur(s)
mr. T.C. Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam / Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2022/2439
Aflevering
15 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5381
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina