Direct naar content gaan

Samenvatting

De activiteiten van X (bv; belanghebbende) bestaan uit de exploitatie van onroerend goed en het deelnemen in dochtervennootschappen. De enig aandeelhouder van X is gevestigd in Zwitserland. X is enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen A, B, C en D en heeft financiering aangetrokken van de in Zwitserland gevestigde entiteit E.

In deze procedure zijn de aan X opgelegde aanslagen vpb over de jaren 2010, 2011 en 2012 in geschil.

Daarbij zijn correcties aangebracht en is onder meer voor het jaar 2010 € 1.300.000, voor het jaar 2011 € 717.456 en voor het jaar 2012 € 1.009.331 aan rente bijgeteld op grond van artikel 10d Wet VpB 1969.

Naar het oordeel van Rechtbank Noord-Holland is van schending van de hoorplicht en het inzagerecht van X geen sprake.

Op de gronden vermeld in r.o. 5.8.2. tot en met 5.7.11 van de uitspraak van Hof Amsterdam van 28 december 2021 (20/00143, ECLI:NLGHAMS:2021:4123) betreffende de aanslag vpb 2008 van X is de Rechtbank van oordeel dat ook in deze procedure het vermoeden gerechtvaardigd is dat E een met X verbonden lichaam is voor de toepassing van artikel 10d Wet VpB 1969. X heeft dit vermoeden ook in deze procedure niet ontzenuwd. Voorts is niet in geschil dat niet is voldaan aan de vaste ratio van artikel 10d, lid 4, Wet VpB 1969. De Inspecteur heeft de aftrek van de aan E verschuldigde rente terecht geweigerd. Dit zou anders zijn, indien X in aanmerking komt voor toepassing van de concernratio van artikel 10d, lid 5, Wet VpB 1969, maar X heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van die bepaling.

Dat de Zwitserse autoriteiten niet hebben kunnen vaststellen dat voor het jaar 2012 de vader van de bestuurder van X economisch gerechtigd was tot X en E, maakt dat voor dat jaar niet anders.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2010-2012
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
21 februari 2023
Rolnummer
21/3564; 21/3565; 21/3566
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:1925
NLF-nummer
NLF 2023/0565
Aflevering
16 maart 2023
bwbr0002672&artikel=10a,bwbr0002672&artikel=10a,bwbr0002672&artikel=10d,bwbr0002672&artikel=10d,bwbr0005537&artikel=8:42,bwbr0005537&artikel=8:42

Naar de bovenkant van de pagina