Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(241)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(9)

Stichting X (belanghebbende) is een woningcorporatie. De gemeente Ooststellingwerf heeft haar voor het jaar 2017 aanslagen in de rioolheffing tot een totaalbedrag van € 236.704 opgelegd met betrekking tot de in de gemeente gelegen bebouwde percelen (woningen) waarvan zij aan het begin van het kalenderjaar eigenaar is.

Rechtbank Noord-Nederland heeft het door X tegen de aanslagen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

X stelt in hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden dat de opbrengstlimiet is overschreden omdat een te groot bedrag aan overheadkosten is toegerekend aan het taakveld riolering. Daarnaast stelt X dat toerekening van een aandeel in de overheadkosten wegens formele gebreken in het geheel niet is toegestaan. In de eerste plaats omdat de voor het jaar 2017 geldende financiële verordening van de gemeente geen bepaling bevat over de wijze van verdeling van de overheadkosten. In de tweede plaats omdat in strijd met de begroting geen overzicht van de overheadkosten is opgenomen, maar slechts een begroot totaalbedrag.

Het Hof bevestigt echter het oordeel van de Rechtbank. Er is geen sprake van een overschrijding van de opbrengstlimiet. Ook de andere grieven van X treffen geen doel.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
26 april 2022
Rolnummer
21/00236
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:3220
NLF-nummer
NLF 2022/0941
Aflevering
12 mei 2022
bwbr0005416&artikel=212,bwbr0005416&artikel=212,bwbr0005416&artikel=228a,bwbr0005416&artikel=228a,bwbr0005416&artikel=229,bwbr0005416&artikel=229

X