Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 14 september 2018 werd een personenauto met een plug-in hybride motor voor het eerst in Duitsland geregistreerd. Op 13 september 2021 heeft de Portugese NM bij de bevoegde douaneautoriteit een douaneaangifte voor dit voertuig ingediend met het oog op de uitslag tot verbruik ervan in Portugal.

In 2018, het jaar van de eerste registratie in Duitsland, vielen voertuigen met dezelfde kenmerken als de auto van NM die voor het eerst in Portugal werden geregistreerd onder een tussentarief van 25% motorrijtuigenbelasting (imposto sobre veículos; ISV). Anders dan de in 2018 geldende versie staat de Portugese wet vanaf 2021 niet langer toe dat op voertuigen met soortgelijke kenmerken als dat in het hoofdgeding, het verlaagd tarief van 25% van de ISV wordt toegepast.

De verwijzende rechter heeft aan het HvJ gevraagd of artikel 110 VWEU eraan in de weg staat dat op de datum waarop in een lidstaat een voertuig dat voor het eerst in een andere lidstaat werd geregistreerd tot verbruik wordt uitgeslagen, een motorrijtuigenbelasting wordt berekend volgens de op die datum geldende regels, terwijl op de datum waarop dat voertuig voor het eerst werd geregistreerd een eerdere versie van die belastingregeling van kracht was die tot een lagere belastingheffing zou hebben geleid en van toepassing was op gelijksoortige voertuigen met dezelfde relevante kenmerken als dat voertuig, maar die voor het eerst in eerstbedoelde lidstaat zijn geregistreerd. Dat is volgens het HvJ het geval indien en voor zover het bedrag van de belasting die op het ingevoerde voertuig wordt geheven hoger is dan de restwaarde van de belasting die vervat is in de waarde van soortgelijke nationale voertuigen op de binnenlandse markt van tweedehands voertuigen.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C-349/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:888
Auteur(s)
mr. drs. M.T.M. Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2023/2693
Aflevering
30 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6104
bwbr0005806&artikel=10b,bwbr0005806&artikel=10b,bwbv0001506&artikel=110,bwbv0001506&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina