Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De zogenoemde ‘Catshuisregeling’ is ingevoerd om gedupeerde ouders van de Toeslagenaffaire sneller en ruimer te compenseren. Als een ouder het niet eens is met de toegekende compensatie, kan deze daartegen bezwaar maken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in de uitspraak van 23 augustus 2023 (202302773/1/A2 en 202303294/1/A2, ECLI:NL:RVS:2023:3209) uitgangspunten vastgesteld bij de bepaling van de beslistermijnen waarbinnen de Belastingdienst/Toeslagen een besluit moet nemen nadat een beroep gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit (op bezwaar) gegrond is verklaard.

Het hoger beroep van X (appellante) richt zich tegen het oordeel van Rechtbank Midden-Nederland dat de Belastingdienst/Toeslagen uiterlijk op 1 juli 2024 een besluit op bezwaar bekend moet maken en een dwangsom is verschuldigd voor elke dag waarmee hij die termijn overschrijdt. Dit oordeel kan, gelet op de in de uitspraak van 23 augustus 2023 vastgestelde uitgangspunten, niet in stand blijven, oordeelt de ABRvS in deze procedure.

De Belastingdienst/Toeslagen wordt opgedragen binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak een besluit op bezwaar bekend te maken op straffe van een dwangsom.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Toeslagen
Belastingtijdvak
2024
Instantie
Raad van State
Datum instantie
17 april 2024
Rolnummer
202304778/1/A2
ECLI
ECLI:NL:RVS:2024:1618
Auteur(s)
mr. F.W. Wiggers
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2024/0959
Aflevering
23 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6357

Naar de bovenkant van de pagina