Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Naar aanleiding van een bij de heffing van vennootschapsbelasting opgekomen vraag is beoordeeld of Z LLP (Limited Liability Partnership), opgericht naar het recht van Engeland en Wales (hierna ook aangeduid als het VK), kwalificeert als kapitaalvennootschap (niet-transparant lichaam) of als personenvennootschap (transparant samenwerkingsverband).

Vraag

Kwalificeert Z LLP, opgericht naar het recht van het VK, voor de toepassing van de Wet IB 2001, de Wet VpB 1969, de Wet DB 1965 en de Wet BB 2021 als een kapitaalvennootschap of als een personenvennootschap?

Antwoord

Een LLP, opgericht naar het recht van het VK, bezit zowel eigenschappen van een kapitaalvennootschap als van een personenvennootschap. Op basis van de letterlijke beantwoording van de vragen van het toetsingskader van onderdeel 3.3 van het besluit van 11 december 2009, CPP2009/519M (‘kwalificatiebesluit’) zou deze LLP kwalificeren als kapitaalvennootschap. Op basis van onderdeel 3.4 van het kwalificatiebesluit zou toch sprake kunnen zijn van een personenvennootschap. Dat is het geval als de persoonlijke samenwerking tussen participanten zodanig vooropstaat, dat bij weging van alle eigenschappen de balans doorslaat naar de kwalificatie ‘personenvennootschap’. Op basis van de specifieke feiten en omstandigheden is deze uitzondering bij Z LLP niet van toepassing. Z LLP wordt daarom voor de toepassing van de Wet IB 2001, de Wet VpB 1969, de Wet DB 1965 en de Wet BB 2021 gekwalificeerd als een kapitaalvennootschap (niet-transparant lichaam).

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
10 april 2024
Rolnummer
KG:211:2024:7
NLF-nummer
NLF 2024/0919
Aflevering
16 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina