Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is een gemeente. In de Cao Gemeenten 2020 is bepaald dat een werknemer recht heeft op een Individueel Keuzebudget (hierna: IKB). Het IKB is een bedrag per maand dat de werknemer kan besteden voor nader genoemde doelen, waaronder een aanvullende reiskostenvergoeding. De werknemers moeten kun keuze kenbaar maken middels het plaatsen van een vinkje in het systeem van een HR-portaal.

X heeft gedurende de lockdown wegens de coronapandemie de aanvullende reiskostenvergoeding doorbetaald. Op deze betalingen is de eindheffing toegepast.

De staatssecretaris heeft een besluit gepubliceerd betreffende reiskostenvergoedingen gedurende de pandemie (Besluit noodmaatregelen coronacrisis, besluit van 14 april 2020, 2020/6767, Stcrt. 2020, 22293, NLF 2020/0913). De goedkeuring van het besluit werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Partijen houdt verdeeld of de goedkeuring die is vervat in het besluit, meebrengt dat ook de reiskostenvergoedingen zijn vrijgesteld voor zover daarvoor het IKB is aangewend en de keuze daarvoor is gemaakt na 12 maart 2020.

Dat is volgens Rechtbank Noord-Holland niet het geval. Vergoedingen die ná 12 maart 2020 zijn toegekend, vallen niet onder de goedkeuring. Voor die vergoedingen kon immers – als gevolg van het feit dat Nederland vanaf 12 maart 2020 gedeeltelijk in lockdown ging – rekening worden gehouden met de mate van thuiswerken vanaf het moment van toekenning.

Voorts bestond nog geen onvoorwaardelijk recht zolang geen keuze was gemaakt door middel van het zetten van het vinkje in het systeem. Het andersluidende betoog van X faalt.

De verschuldigde afdracht eindheffing blijft voor de reiskostenvergoedingen in stand.

Dit oordeel wordt door Hof Amsterdam bevestigd.

Het hoger beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
23 april 2024
Rolnummer
23/485
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1710
NLF-nummer
NLF 2024/1585
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0002471&artikel=31a&lid=2,bwbr0002471&artikel=31a&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina