Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In de periode 25 juni 2013 tot en met 2 december 2013 heeft de direct vertegenwoordiger van X (belanghebbende) aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van rijwielen. De rijwielen zijn aangegeven onder Taric-code 8712 00 30 90 met vermelding Cambodja als land van oorsprong. X heeft de rijwielen gekocht van de onderneming A Ltd., gevestigd te Cambodja. De onderneming is eind 2013 gesloten en vertrokken uit Cambodja.

De Inspecteur stelt dat de rijwielen van Chinese niet-preferentiële oorsprong zijn. Hij beroept zich daarbij op gegevens uit OLAF-rapporten. Door OLAF is vastgesteld dat de ‘major portion’ van de waarde van de gebruikte materialen de oorsprong China heeft, zodat de niet-preferentiële oorsprong van de onderhavige rijwielen China is.

In geschil is een in verband hiermee opgelegde utb.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de Inspecteur is geslaagd in de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde rijwielen van Chinese niet-preferentiële oorsprong zijn. X is er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat in Cambodja dusdanige ver- of bewerkingen aan de rijwielen hebben plaatsgevonden dat de rijwielen de niet-preferentiële oorsprong Cambodja hebben verkregen.

Het beroep van X op het rechtszekerheids- en het ne-bis-in-idembeginsel slaagt niet. De Inspecteur heeft terecht antidumpingrechten nagevorderd.

Het beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
16 december 2021
Rolnummer
17/4771
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:11806
NLF-nummer
NLF 2022/0087
Aflevering
6 januari 2022

X