Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Voor bepaalde goederen die vanuit China worden ingevoerd geldt een antidumpingrecht en/of een compenserend recht. Voor het in het vrije verkeer brengen van zonnepanelen uit China worden antidumpingrechten en compenserende rechten geheven.

De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om de goederen van aangewezen producenten-exporteurs vrij te stellen van deze rechten. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet bij de invoeraangifte in de EU een zogenoemd verbinteniscertificaat worden overgelegd. Een dergelijk verbinteniscertificaat heeft een vervaldatum van drie maanden.

In de onderhavige zaak zijn door X (bv; belanghebbende) verbinteniscertificaten overgelegd bij de aangiften voor het vrije verkeer, maar was de vervaldatum op dat moment verstreken.

Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat het verstrijken van de vervaldatum eraan in de weg staat dat de vrijstelling wordt toegepast en dit oordeel is door Hof Amsterdam bevestigd.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond.

Als de vervaldatum van de verbinteniscertificaten is verstreken, kan de vrijstelling niet worden toegepast. X heeft wel recht op een immateriële schadevergoeding van € 500 wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Anders Conclusie A-G Ettema (NLF 2021/1804, met noot van Van Slooten). Zij had de Hoge Raad in overweging gegeven om aan het HvJ een prejudiciële vraag te stellen.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
28 oktober 2022
Rolnummer
20/01560
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1556
Auteur(s)
mr. J.A.H. Hollebeek
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2022/2170
Aflevering
10 november 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5323

Naar de bovenkant van de pagina