Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Voor bepaalde goederen die vanuit China worden ingevoerd geldt een antidumpingrecht en/of een compenserend recht. Voor het in het vrije verkeer brengen van zonnepanelen uit China worden antidumpingrechten en compenserende rechten geheven. De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om de goederen van aangewezen producenten-exporteurs vrij te stellen van deze rechten. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet bij de invoeraangifte een zogenoemd verbinteniscertificaat worden overgelegd. Een dergelijk verbinteniscertificaat heeft een vervaldatum van drie maanden. In de onderhavige zaak zijn door X (bv; belanghebbende) verbinteniscertificaten overgelegd bij de aangiften voor het vrije verkeer, maar was de vervaldatum op dat moment verstreken.

Rechtbank Noord-Holland (NLF 2019/1343) heeft geoordeeld dat het verstrijken van de vervaldatum eraan in de weg staat dat de vrijstelling wordt toegepast en dit oordeel is door Hof Amsterdam (NLF 2020/0951) bevestigd.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld. A-G Ettema acht het niet boven redelijke twijfel verheven dat de vrijstelling in zo’n geval toch moet worden verleend, indien de goederen voor het verstrijken van de vervaldatum bij de douaneautoriteiten zijn aangebracht. De A-G geeft de Hoge Raad daarom in overweging hierover een prejudiciële vraag te stellen.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
oktober 2015
Instantie
A-G
Datum instantie
6 augustus 2021
Rolnummer
20/01560
ECLI
ECLI:NL:PHR:2021:744
Auteur(s)
mr. G.J. van Slooten
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2021/1804
Aflevering
23 september 2021
Judoreg
NFB4553

Naar de bovenkant van de pagina