Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan belastingadvieskantoor X (nv; belanghebbende) een vergrijpboete opgelegd van € 1 miljoen. Hij heeft daarbij het standpunt ingenomen dat het vermoeden bestaat dat het mede aan (voorwaardelijke) opzet van een medewerker van X is te wijten dat te weinig vennootschapsbelasting is geheven van, naar zijn mening, in Nederland gevestigde Guernsey Limiteds en dat de gedragingen van de medewerker en de verwijtbaarheid daarvan aan X kunnen worden toegerekend.

In geschil is of de vergrijpboete terecht is opgelegd.

Dat is volgens Rechtbank Den Haag en in hoger beroep Hof Den Haag niet het geval.

Hof Den Haag heeft om proceseconomische redenen eerst beoordeeld of de boete dient te worden vernietigd omdat niet voldaan is aan het toestemmingsvereiste als bedoeld in paragraaf 2, lid 6, BBBB.

Naar het oordeel van het Hof zijn de stukken die verband houden met het voormelde toestemmingsvereiste op de zaak betrekking hebbende stukken. De Inspecteur heeft de betreffende stukken alsnog, onder protest, in het geding gebracht.

Het Hof komt tot het oordeel dat de Directeur Grote Ondernemingen toestemming heeft verleend op basis van onvolledige en gekleurde informatie, zonder volledig te zijn geïnformeerd over de feiten, waaronder de volledige structuur en de beoordeling van die structuur door verschillende Inspecteurs, en de gronden van de op te leggen boete. Gelet hierop is niet voldaan aan het toestemmingsvereiste. Het gebruik van de verleende toestemming druist zozeer in tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat het gebruik daarvan onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Voor het geval wel aan het toestemmingsvereiste is voldaan, maakt de Inspecteur (voorwaardelijke) opzet noch grove schuld aannemelijk, aldus het Hof.

De staatssecretaris heeft met twee middelen cassatieberoep ingesteld maar volgens A-G Pauwels is dat ongegrond. Het voorwaardelijk ingestelde incidentele cassatieberoep van X behoeft dan geen behandeling.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011
Instantie
A-G
Datum instantie
7 juli 2023
Rolnummer
22/01348
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:661
Auteur(s)
mr. I. de Roos
Halprin Law
NLF-nummer
NLF 2023/1834
Aflevering
17 augustus 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5934
bwbr0002320&artikel=67e,bwbr0002320&artikel=67o&lid=1,bwbr0005537&artikel=5:1,bwbr0002320&artikel=67e,bwbr0005537&artikel=5:1

Naar de bovenkant van de pagina