Naar alle auteurs

Iris de Roos

Van Bavel advocaten

Recente bijdragen

  • Strafvervolging dga na oplegging verzuimboetes aan bv is mogelijk NLF 2022/0836
  • Bevel tot verstrekken van informatie aan Belastingdienst op straffe van dwangsom NLF 2022/0538
  • Belastingdienst hoeft inlichtingenverzoek niet in te trekken NLF 2022/0200
  • Aanslag niet naar willekeur vastgesteld; schending goede procesorde NLF 2021/1061
  • Afwijzing verzoek om uitstel zitting in digitale vorm onvoldoende gemotiveerd NLF 2021/0935