Direct naar content gaan

Samenvatting

Stichting X (belanghebbende) is een woningcorporatie. Zij is met ingang van 1 januari 2008 integraal belastingplichtig geworden voor de vpb. In dit verband hebben X en de Inspecteur in 2009 een overeenkomst naar het model vso2 ‘Belastingplicht Woningcorporaties’ (vso2) ondertekend.

In 2012 en 2013 bestond ten aanzien van een aantal woningen van X een sloopvoornemen. Niet veel later (2013) heeft X besloten toch niet te slopen, maar de woningen te renoveren om deze later te verkopen. In 2014 en 2015 zijn de woningen verkocht en X wenst een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen ter zake van de behaalde winsten.

De vraag die in deze procedure in hoger beroep centraal staat, is welke bedragen X in de jaren 2014 en 2015 mag doteren aan de HIR.

Dat artikel 2.2.8 van vso2 geen betrekking heeft op de toepassing van de HIR, zoals de Inspecteur terecht opmerkt, brengt naar het oordeel van Hof Den Haag niet mee dat de bepaling irrelevant is voor het onderhavige geschil. Het artikel heeft mede betrekking op ontwikkelingen na openingsbalansdatum. Voor de toepassing van de HIR moet in dit geval worden uitgegaan van de boekwaarde aan het begin van het boekjaar waarin de vervreemding plaatsvindt, die wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde (primaire standpunt X).

X heeft aannemelijk gemaakt dat de voortbrenging van een vastgoedcomplex (oplevering in 2013) heeft plaatsgevonden met het voornemen dit mede te financieren uit de opbrengst van in 2014 vervreemde huurwoningen. Het Hof volgt voorts het standpunt van X dat de in 2014 verkochte woningen dezelfde economische functie vervullen als het vastgoedcomplex.

Het hoger beroep van X is gegrond. X mag resp. € 2.922.376 (2014) en € 259.000 (2015) doteren aan de HIR.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
13 september 2022
Rolnummer
21/01238; 21/01239
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1849
Auteur(s)
mr. L.S. Rijff
BDO
NLF-nummer
NLF 2022/2159
Aflevering
10 november 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5312
bwbr0011353&artikel=3.54,bwbr0011353&artikel=3.54

Naar de bovenkant van de pagina