Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

13 en 14 maart 2019 houdt de OESO een publieke consultatie over de uitdagingen die de steeds verdergaande digitalisering van de economie meebrengt voor de winstbelastingsystemen van landen. Onderdeel is de publicatie van een consultatiedocument met een probleeminventarisatie en suggesties voor oplossingsrichtingen ‘without prejudice’. Het betreft niet louter een uitvraag naar ideeën voor bijzondere belastingmaatregelen voor ‘techreuzen’. De hervormingssuggesties raken het fundament van de winstbelasting en de beleidsruimte van landen op dit terrein. Heffingsjurisdictie- en verrekenprijsregels zouden worden gewijzigd en landen zouden niet langer hun beleid voor directe investeringen van belastingplichtigen in het buitenland kunnen baseren op overwegingen van importneutraliteit. Deze bijdrage beoogt bij te dragen aan de gedachtevorming.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op 13 en 14 maart 2019 houdt de OESO binnen het verband van het ‘Inclusive Framework on BEPS’ een publieke consultatie over de uitdagingen die de steeds verdergaande digitalisering van de economie meebrengt voor de winstbelastingsystemen van landen. Onderdeel is de publicatie op 13 februari 2019 jl. op de OESO-website van een consultatiedocument met een probleeminventarisatie en suggesties voor oplossingsrichtingen ‘without prejudice’. De sluitingsdatum voor aanlevering van ‘position papers’ is 6 maart 2019. Op 20 februari 2019 hield de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hierover een rondetafelgesprek.

Het gaat niet om louter een beleidsdocument met een uitvraag naar ideeën voor bijzondere belastingmaatregelen om ‘techreuzen’ te kunnen belasten. De hervormingssuggesties raken het fundament van de winstbelasting en de ruimte van landen om op dit terrein fiscaal beleid te voeren. Mochten de hervormingssuggesties worden doorgevoerd zoals nu aangereikt, dan zou de impact op het Nederlandse internationale winstbelastingstelsel niet te onderschatten zijn. Niet alleen zouden heffingsjurisdictie- en verrekenprijsregels significant worden gewijzigd. Ook – en wellicht vooral – zou Nederland niet langer in de gelegenheid zijn het eigen internationale fiscale beleid voor directe investeringen van belastingplichtigen in het buitenland te baseren op overwegingen van kapitaal- en arbeidsimportneutraliteit.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Auteur(s)
prof. mr. dr. M.F. de Wilde
Erasmus Universiteit Rotterdam / Loyens & Loeff
mr. C. Wisman
Universiteit van Amsterdam / EY
NLF-nummer
NLF-W 2019/1
Judoreg
NFB2327
Publicatiedatum
4 maart 2019

Naar de bovenkant van de pagina