Direct naar content gaan
}
Naar alle auteurs

Ciska Wisman

Universiteit van Amsterdam

Over Ciska Wisman

Ciska Wisman is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en is programmacoördinator Rondetafels EFS. Als auteur voor NLFiscaal schrijft zij voor de kennisbankdelen vennootschapsbelasting en Europees belastingrecht. Ook heeft zij enkele artikelen voor NLF-W geschreven.

Recente bijdragen

  • Niet-verrekening Uruguayaanse bronbelasting ‘onderscheid is de bedoeling’ NLF OPINIE 2024/2
  • Ook EVA-Hof omarmt na HvJ in Lexel arm’s length-standaard als baken, wat nu? NLF OPINIE 2022/21
  • ‘Alzo Wij het op u hebben gemunt…’ NLF OPINIE 2021/28
  • Over de rol van het Unierecht natuurlijke personen en hybride mismatches NLF-W 2021/33
  • Over tripledip- en overnamestructuren; heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie gepasseerd?  NLF-W 2021/26
Naar de bovenkant van de pagina