Direct naar content gaan

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024 de aftopping en de versobering (artikel 31a, lid 8, Wet LB 1964) en per 1 januari 2025 de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht (artikel 2.6 Wet IB 2001).

Bij de genoemde wijzigingen behoren overgangsregelingen. Deze zijn opgenomen in artikel XIII van het Belastingplan 2023 (aftopping) en artikel XXXVIIA (versobering) en artikel XIIA (afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht) van het Belastingplan 2024.

Ten aanzien van de overgangsregelingen met betrekking tot de aftopping en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht is relevant dat in het laatste tijdvak van 2022 resp. 2023 de 30%-regeling is toegepast. Voor de overgangsregeling bij de versobering is relevant dat de regeling uiterlijk in de laatste periode van 2023 is toegepast (zie nader ‘Standpunt over de 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten’, KG:041:2024:11, NLF 2024/0987).

In bepaalde situaties is het op grond van het Besluit correctie 30%-regeling (besluit van 21 december 2023, 2023-26401, NLF 2024/0035) toegestaan de aangifte over een loontijdvak waarvan de aangiftetermijn is verstreken te corrigeren door middel van een correctiebericht.

Een werkgever heeft gedurende de aanvraagperiode voor de 30%-beschikking de werkelijke extraterritoriale kosten vergoed aan een werknemer. Hij corrigeert na ontvangst van de beschikking de aangifte loonheffingen over loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken en past voor de betreffende werknemer alsnog de 30%-regeling toe.

Vraag

Is na correctie de 30%-vergoeding in de relevante periode genoten in de zin van de overgangsregelingen?

Antwoord

Ja, na correctie is de vergoeding voor toepassing van de overgangsregelingen in de betreffende periode genoten.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
23 april 2024
Rolnummer
KG:041:2024:13
NLF-nummer
NLF 2024/1044
Aflevering
30 april 2024
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0011353&artikel=2.6,bwbr0011353&artikel=2.6

Naar de bovenkant van de pagina